Fail-Fail Pemulihan Khas


BIL
NAMA FAIL
PENGISIAN
CATATAN
01
FAIL  INDUK PEMULIHAN KHAS

 •     Surat-surat Berkaitan Pemulihan Khas (dalaman/Luaran)
 •    Carta Organisasi Kurikulum & Panitia
 •         Jawatankuasa Panitia
 •  Pekeliling-pekeliling Ikhtisas  berkaitan Pemulihan Khas
 •  Salinan S.A.P semua peralatan/perabot Pemulihan Khas (Naik taraf / HIPs)
Perlu dikemaskini setiap tahun.
S.A.P  asal hendaklah diletakkan di pejabat sekolah.
02
FAIL SUKATAN PELAJARAN

 •       Sukatan Pelajaran Kelas Pemulihan Khas
 •     Huraian Sukatan Pelajaran Pemulihan Khas
 •           Rancangan Pelajaran Tahunan
 •        Senarai Bahan Bantu Mengajar & Kedudukannya


Sediakan buku stok inventori pemulihan khas.
03
FAIL MESYUARAT

 •        Surat-surat panggilan mesyuarat (sekolah, PPD dan JPN)
 •     Mesyuarat Jawatankuasa sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
 •        Minit mesyuarat disediakan selepas mesyuarat diadakan.
Perlu ditekankan secara terperinci berkenaan peningkatan program pemulihan khas. (carta gantt program / aktiviti / projek pemulihan khas.

Melaporkan hasil pencapaian murid kepada pihak yang berkenaan (jawatankuasa pemulihan khas, ibubapa dan pihak yang berkaitan)
BIL
NAMA FAIL
PENGISIAN
CATATAN
04
FAIL  PROGRAM KECEMERLANGAN

 •     Merancang program/ projek/ aktiviti murid dalam bidang kurikulum.
 •         Menyediakan laporan program berbentuk dokumentasi
 •          Menyediakan rekod potensi murid
Pamerkan dokumentasi  sebarang program yang telah dilaksanakan.
05
FAIL ANALISIS IPP2M DAN MIR

 •                        Rekod Prestasi Murid / BIP 001
 •                        Rekod Analisis Pemulihan Khas
 •            Rekod perbandingan (3 tahun kebelakang)
Rekod prestasi hendaklah diberi sesalinan kepada pihak sekolah dan waris/penjaga.

06
FAIL PENYELIAAN / PENCERAPAN

 •          Pencerapan  Guru besar
 •       Pencerapan oleh Penolong Kanan
 •          Pencerapan dari PPD/JPN
Salinan pencerapan hendaklah dimasukkan  ke dalam fail pencerapan.
07
FAIL PEMERIKSAAN HASIL KERJA MURID

 •    Jadual Pemeriksaan murid (individu)
 •      Instrumen-instrumen pemeriksaan
(memastikan murid membuat pembetulan jika terdapat kesalahan)
Mengikut keupayaan dan kebolehan Individu serta dipelbagaikan jenis soalan mengikut kesesuaian.

Soalan dapat membantu murid untuk mengingat / memahami pelajaran.

Guru perlu menunjukkan kesilapan murid dan memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah.

Memberi ulasan / penghargaan kepada hasil kerja yang baik dan membina.
BIL
NAMA FAIL
PENGISIAN
CATATAN
08
FAIL AKTIVITI KOKURIKULUM AKADEMIK

 •          Surat Panggilan  Mesyuarat
 •      Merancang dan menyenaraikan Aktiviti Tahunan yang dirancang.
 •    Laporan Aktiviti yang telah dijalankan
Semua perlu di dokumentasikan.

Melaporkan hasil pencapaian aktiviti kokurikulum kepada pihak pengurusan sekolah/waris dan pihak yang berkaitan.
09
FAIL BANK SOALAN IPP2M , MIR & CD-CD PEMULIHAN KHAS
i.           Semua set ujian yang digunakan.
(saringan.dianostik, rekod pengamatan)
10
FAIL MAKLUMAT GURU PEMULIHAN

 •      Maklumat Lengkap Guru Pemulihan Khas
 •              Jadual Waktu Guru pemulihan
11
FAIL REKOD PERIBADI MURID (INDIVIDU)

 •          Borang Pencalonan Murid
 •         Borang Pengumpulan Maklumat
 •        Kaji selidik / borang latar belakang
 •         Rekod kesihatan
 •          Semua lembaran kerja murid
 •          Semua Ujian dijalankan

Perlu dikemaskini setiap kali ada perubahan murid pemulihan khas.

No comments:

Post a Comment